BASİT CÜMLE YAPISI

BASİT CÜMLE YAPISI

HAVA DURUMU WEATHER

HAVA DURUMU WEATHER

SEBZE VE MEYVELER

SEBZE VE MEYVELER

HAYVANLAR

HAYVANLAR

SIFAT CÜMLECİKLERİ

SIFAT CÜMLECİKLERİ

DİLEK CÜMLELERİ

DİLEK CÜMLELERİ

MATEMATİKSEL HESAPLAMALAR MATEMATİKSEL HESAPLAMALAR       Bu konu başlığı altında İngilizcede kullanılan temel yani dört işlem matematiksel hesaplama terimleri ve bunların kullanımları anlatılacaktır.
DÜZENSİZ FİİLLER DÜZENSİZ FİİLLER       İngilizcede ‘irregular verbs’ adı ile geçen düzensiz fiiller, ismini fiillerin ikinci ve üçüncü hallerinin ‘-ed’ ilavesi almayıp
DEYİMLER ve ATASÖZLERİ DEYİMLER ve ATASÖZLERİ   İngilizcede ‘idioms’ olarak adlandırılılan deyimler Türkçe’deki bazı atasözlerine de karşılık gelmektedir. Deyim ve atasözlerine ait örnekleri aşağıdaki listeden inceleyelim.
HAYVANLAR HAYVANLAR     Bu konu başlığı altında hayvan isimlerinin İngilizcede ki karşılıklarını inceleyip, cümle içerisindeki kullanımlarını göreceğiz. Aşağıdaki listede birçok hayvanın
SORULARI SORULARI    WHERE   Where soruları ‘where’ kelimesi kullanılarak kurulan soru cümleleridir. İngilizcede ki “wh questions” olarak adlandırılan sorular grubunun içerisinde
İSİMLERİN İYELİK HALLERİ İSİMLERİN İYELİK HALLERİ     İngilizcede bir ismin iyelik haline gelmesi için eğer ismin son harfi s harfi ile bitmiyor ise ismin sonuna
GÜNLÜK KONUŞMA CÜMLELERİ VE SORULARI GÜNLÜK KONUŞMA CÜMLELERİ VE SORULARI     Günlük konuşma cümleleri ve soruları gün içerisinde sık kullanılan eylemleri ifade etmektedir. Tabi ki bu cümleler ve sorular
MİKTAR SORMA How much – How many MİKTAR SORMA How much – How many   MİKTAR SORMA (How much – How many) İngilizcede ki ‘how much’ soru ifadesi ‘ne kadar, kaç para’ anlamına gelir
HAVE – HAS KULLANIMI HAVE – HAS KULLANIMI HAVE – HAS KULLANIMI   Have ve Has kelimeleri birer fiildir ve sahip olmak anlamına gelir. İngilizce de çok sık
AND ve OR BAĞLAÇLARININ KULLANIMI AND ve OR BAĞLAÇLARININ KULLANIMI   And Bağlacı İngilizce de ki ‘and’ bağlacı Türkçe’deki ‘ve’ bağlacına karşılık gelmektedir. And kelimesi neredeyse her cümlede kullanılan yaygın