MATEMATİKSEL HESAPLAMALAR

MATEMATİKSEL HESAPLAMALAR

SIRA SAYILARI

SIRA SAYILARI

CİNSLER Erkek, Dişi, Ortak, Cinsiyetsiz

CİNSLER Erkek, Dişi, Ortak, Cinsiyetsiz

ENOUGH, VERY, TOO KULLANIMI

ENOUGH, VERY, TOO KULLANIMI

MUST KULLANIMI MODALS

MUST KULLANIMI MODALS

FİİLLER ve KULLANIMI

FİİLLER ve KULLANIMI

EĞER CÜMLELERİ EĞER CÜMLELERİ   İngilizcede ki eğer cümleleri ‘if clauses’ olarak bilinmekte ve zamanlara göre birkaç çeşittedir. ‘Eğer cümleleri’ bu konu içerisinde 3
SHALL KULLANIMI SHALL KULLANIMI       İngilizcede ki ‘Shall’ kelimesi can, must, may gibi bir yardımcı fiildir. Geldiği anlam ise –meli, -malı veya
DÜZENSİZ FİİLLER DÜZENSİZ FİİLLER       İngilizcede ‘irregular verbs’ adı ile geçen düzensiz fiiller, ismini fiillerin ikinci ve üçüncü hallerinin ‘-ed’ ilavesi almayıp
ZIT ANLAMLI KELİMELER ZIT ANLAMLI KELİMELER       Bu konu içerisinde İngilizcede ki birbiri ile zıt anlamlı olan kelimeleri ve bu kelimelerin kullanılışlarını inceleyeceğiz. Aşağıdaki
SOYUT İSİMLER, TOPLULUK İSİMLERİ ve BİRLEŞİK İSİMLER SOYUT İSİMLER, TOPLULUK İSİMLERİ ve BİRLEŞİK İSİMLER   Soyut isimler; ümit, inanç gibi elle tutulamayan ve gözle göremeyen şeylere verilen isimlerdir. İngilizcede ‘abstract nouns’ olarak adlandırılır. Soyut
WHEN SORULARI WHEN SORULARI     When soruları ‘when’ kelimesi kullanılarak kurulan soru cümleleridir. İngilizcede ki “wh questions” olarak adlandırılan sorular grubunun içerisinde yer
İYELİK SIFATLARI İYELİK SIFATLARI     İngilizcede ki iyelik sıfatları aynı zamanda sahiplik bildiren zamirler olarak da kullanılmaktadır. Bu konuda ise iyelik sıfatları inceleyeceğiz.
OLUMSUZ CÜMLE KURMA OLUMSUZ CÜMLE KURMA İngilizce de olumsuz cümle kurmanın temel kelimesi ‘not’ sözcüğüdür. Cümle ister geniş zaman, ister şimdiki zaman, isterse de geçmiş zamanda
EŞİTLİK KARŞILAŞTIRMASI EŞİTLİK KARŞILAŞTIRMASI     İngilizcede, iki kişi veya iki nesne arasında eşitlik olduğunu bildirmek üzere kullanılacak olan sıfat bir kurala göre cümle
HAFTANIN GÜNLERİ HAFTANIN GÜNLERİ     Haftanın günlerini hafta içi ve hafta sonu olarak ayıralım ve İngilizcede günlerin nasıl yazıldığını aşağıda inceleyelim. Hafta içi