DÜZENSİZ FİİLLER

DÜZENSİZ FİİLLER

 
 
 
İngilizcede ‘irregular verbs’ adı ile geçen düzensiz fiiller, ismini fiillerin ikinci ve üçüncü hallerinin ‘-ed’ ilavesi almayıp tamamen farklı olmasından almaktadır. Düzenli fiillerin ikinci ve üçüncü halleri ‘-ed’ eki alırken düzensiz fiiller tamamen değişmektedir.

Fiilerin ikinci halleri geçmiş zaman için çekimlenmiş şekilleri, üçüncü halleri ise şimdiki bitmiş zaman için kullanılan şekillerdir. Aşağıdaki listede düzensiz fiillerin birinci, ikinci ve üçüncü hallerini inceleyelim.

Birinci Hali
Be = Olmak
Become = Haline gelmek
Begin = Başlamak
Break = Kırmak
Buy = Satın almak
Drive = Sürmek
Forgive = Affetmek
Build = İnşa etmek
Catch = Yakalamak
Eat = Yemek
Do = Yapmak
Dig = Kazmak
Drink = İçmek
Fight = Kavga etmek
Fly = Uçmak
Forget = Unutmak
Give = Vermek
Grow = Büyümek
Make = Yapmak
Ring = Çalmak
Sing = Şarkı söylemek
Teach = Öğretmek

İkinci Hali
Was/Were
Became
Began
Broke
Bought
Drove
Forgave
Built
Caught
Ate
Did
Dug
Drank
Fought
Flew
Forgot
Gave
Grew
Made
Rang
Sang
Taught

Üçüncü Hali
Been
Become
Begun
Broken
Bought
Driven
Forgiven
Built
Caught
Eaten
Done
Dug
Drunk
Fought
Flown
Forgotten
Given
Grown
Made
Rung
Sung
Taught


Sizde Düşüncelerinizi Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>