EDATLAR ve KULLANIMI

EDATLAR ve KULLANIMI

 

 
Edatlar İngilizcede belki de en çok karşımıza çıkan ve sözcükler arasında anlam ilgisi kurarak cümleyi tamamlayan kelimelerdir. Çok fazla edat bulunmakla beraber on, in, under gibi kelimeleri örnek olarak verebiliriz. Aşağıda İngilizce de kullanılan edatları görebilirsiniz.

above=üzerinde
by=vasıtasıyla
into=içe doğru
toward=..e doğru
about=hakkında
before=önce
down=aşağıda
like=gibi
through=bütün
across=uçtan uca
behind=arkasında
during=sırasında
near=yanında
under=altında
after=sonra
below=altında
except=hariç
until=..e kadar
against=karşı
up=yukarıda
along=boyunca
beside=yanında
on=üstünde
upon=üstüne
among=arasında
between=arasında
in=içinde
since=..den beri
with=birlikte
beyond=ötesinde
inside=içinde
despite=..e rağmen
concerning=ilgili

Aşağıda edatların kullanımına ait örnekleri inceleyelim.

Örnek:
This novel is about a blind woman  Bu roman kör bir kadın hakkında
He is always against my ideas  O her zaman benim fikirlerime karşıdır
There is a boy behind her  Onun arkasında bir çocuk var
I was between two people  İki kişinin arasındaydım
He worked during the whole summer  Tüm yaz boyunca çalıştı
We went walking despite the rain  Yağmura rağmen yürüyüşe gittik
Do not come to the claas again without notebook  Deftersiz bir daha sınıfa gelme
I will not see him until Sunday  Pazara kadar onu göremeyeceğim
The ball rolled down the hill  Top tepeden aşağı yuvarlandı
The dog ran after the cat  Köpek kedinin arkasından koştu
Everybody was here except Julie  Julie hariç herkes buradaydı
The decision is up to you  Vereceğin karar sana bağlı
There is a cat under the chair  Sandalyenin altında bir kedi var


Sizde Düşüncelerinizi Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>