EŞİTLİK KARŞILAŞTIRMASI

EŞİTLİK KARŞILAŞTIRMASI

 

 

İngilizcede, iki kişi veya iki nesne arasında eşitlik olduğunu bildirmek üzere kullanılacak olan sıfat bir kurala göre cümle içerisine yerleştirilir. Eşitlik karşılaştırması İngilizce’de çok sık kullanılan bir yapıdır. Bu yapıya ait kural aşağıdaki gibidir.

 
Eşitlik Karşılaştırması Yapısı = as + sıfat + as + kişi/nesne     

Yukarıdaki yapı olumlu karşılatırmalar içindir. Eğer cümle olumsuz karşılatırma şeklinde olacak ise yapı aşağıdaki gibi olmaktadır.

 
Olumsuz Eşitlik Karşılaştırması Yapısı = not +  as + sıfat + as + kişi/nesne     

Görüldüğü üzere olumsuz yapıdaki tek fark as…..as yapısından önce ‘not’ kelimesinin gelmesidir. Soru cümlesindeki kullanımında ise hiçbir farklılık yoktur.

Bu yapılara ait örnekleri aşağıda inceleyelim.

Örnek:
This tree is as high as the other tree  Bu ağaç diğer ağaç kadar uzun
I am as careful as my mother  Ben annem kadar dikkatliyim.
She is as beautiful as Marilyn Monroe  O (kız) Marilyn Monroe kadar güzel

Your car is not as new as mine  Senin araban benimki kadar yeni değil
David’s computer is not as slow as mine  David’in bilgisayarı benimki kadar yavaş değil
Our teacher is not as old as your teacher  Bizim öğretmenimiz sizin öğretmeniniz kadar yaşlı değil

Is Betty as tall as her brother?  Betty, erkek kardeşi kadar uzun mu?
Are you as hungry as me  Sen benim kadar aç mısın?
Is your daughter as clever as my son?  Senin kızın benim oğlum kadar akıllı mı?


Sizde Düşüncelerinizi Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>