FİİLLER ve KULLANIMI

FİİLLER ve KULLANIMI

 

 
Cümlenin öğelerinden olan filler en basit cümlede bile olması gereken sözcüklerdir. Fiil olmazsa bir cümle kurulamaz. Filler genel olarak eylem ve hareket bildirirler. İngilizcede 2 grup altında fiilleri toplamak mümkündür. Bunlar Ana Fiiller ve Yardımcı Fiillerdir.

1.Ana Fiiller: Bu fiiller kendi içinde Hareket ve Durum Fiilleri olarak 2 gruba ayrılırlar.

 Hareket Fiilleri: İsminden de anlaşılacağı üzere belli bir hareketi bildiren fiiller bu grubu oluşturmaktadır. Örneğin read, run, draw, eat gibi fiiller hareketi anlatmaktadır.

 Durum Fiilleri: Bu gruptaki fiiller ise hareket içermeyen eylemleri anlatmak için kullanılırlar. Örneğin like, believe, hate gibi fiiller bir durum anlatmaktadırlar.

Örnek:
Betty runs very fast = Betty çok hızlı koşar [Hareket Fiili]
They drink milk every morning = Onlar her sabah süt içerler [Hareket Fiili]
I don’t believe you = Sana inanmıyorum [Durum Fiili]
She likes fried potatoes = O (kız) patates kızartmasını sever [Durum Fiili]

2.Yardımcı Fiiller: Bu fiiller ana fiillerle beraber kullanılır ve kendi içinde 2 gruba ayrılırlar.

 Temel Yardımcı Fiiller: Be, have ve do fiilleri bu grubu oluşturan fiillerdir. Be fiili am, is, are olarak cümlede kullanılan şahıslara göre değişir. Do fiili ise cümle içerisinde genellikle vurgu amaçlı kullanılmaktadır.

 Modal Yardımcı Fiiller: Can, must, may, should gibi fiiller bu grubu oluşturur.

Örnek:
He is very handsome = O çocuk çok yakışıklı [Temel Yardımcı Fiil]
I do love you = Seni seviyorum [Temel Yardımcı Fiil]
We can go to the party = Partiye gidebiliriz [Modal Yardımcı Fiil]
You must drink your milk = Sütünü içmek zorundasın [Modal Yardımcı Fiil]

Fiillerin bu 2 ana gruplamasının yanında nesne alma ve almamalarına göre de belli bir ayrımları vardır. Eğer bir fiil nesne alıyor ise geçişli (transitive), almıyor ise (intransitive) olarak adlandırılır.

Örnek:
The bus has just arrived = Otobüs henüz geldi [Geçişsiz Fiil]
He killed a small boy = O küçük bir çocuğu öldürdü [Geçişli Fiil]


Sizde Düşüncelerinizi Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>