SIRA SAYILARI

SIRA SAYILARI

 
 

Bu konu başlığı altında daha önceden öğrendiğimiz sayıların sıra sayısı şekline dönüştürülmesini inceleyeceğiz. Sıra sayıları İngilizcede ‘ordinal numbers’ olarak isimlendirilmektedir ve kullanım şekilleri Türkçe’deki yazılışlarından oldukça farklıdır. Sıra sayıları ‘birinci, üçüncü’ gibi ifadelere verilen isimdir. Türkçe’deki –inci veya –nci eklerinin yerini İngilizce’de farklı yapılar almaktadır. Bunların kullanım şekilleri aşağıdaki listede inceleyelim.

Birinci = First (1st)
İkinci = Second (2nd)
Üçüncü = Third (3rd)
Dördüncü = Fourth (4th)
Beşinci = Fifth (5th)
Altıncı = Sixth (6th)
Yedinci = Seventh (7th)
Sekizinci = Eighth (8th)
Dokuzuncu = Nineth (9th)
Onuncu = Tenth (10th)
On birinci = Eleventh (11th)
On ikinci = Twelfth (12th)
On üçüncü = Thirteenth (13th)
On dördüncü = Fourteenth (14th)
On beşinci = Fifteenth (15th)
On altıncı = Sixteenth (16th)
On yedinci = Seventeenth (17th)
On sekizinci = Eighteenth (18th)
On dokuzuncu = Nineth (19th)
Yirminci = Twentieth (20th)
Otuzuncu = Thirtieth (30th)
Kırkıncı = Fourtieth (40th)
Ellinci = Fiftieth (50th)
Altmışıncı = Sixtieth (60th)
Yetmişinci = Seventieth (70th)
Sekseninci = Eightieth (80th)
Doksanıncı = Ninetieth (90th)
Yüzüncü = Hundredth (100th)

Yukarıdaki sıra sayılarında görüldüğü üzere bu sayıların kısaltılmış halleri de bulunmaktadır ve aslında sadece yukarıdaki rakamlara ait sıra sayılarını bilmek yeterlidir. Çünkü hangi sayı olursa olsun önemli olan sadece sondaki rakamdır. Aşağıdaki örneklerde bunu çok rahat anlayacaksınız.

Örnek:
Otuz dokuzuncu = Thith nineth (39th)  Gördüğünüz üzere 9 rakamına göre 39 sayısı sıra sayısına çevrilmiştir. Yani burada önemli olan son rakamdır.
Yirmi birinci = twenty first (21st)
Seksen beşinci = Eighty fifth (85th)


Sizde Düşüncelerinizi Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>