YAKIN GEÇMİŞ ZAMAN

YAKIN GEÇMİŞ ZAMAN

 

 
Yakın geçmiş zaman yapısı Türkçe’de yoktur. İngilizcede ise ayrı bir zaman kavramı olarak incelenmektedir. Yakın geçmiş zamana ait cümle yapısı aşağıdaki gibidir.

 
Cümle Yapısı = Özne + Have/Has + Fiil (üçüncü hali)     

Cümlede kullanılan have ve has kelimeleri cümle içerisindeki şahıslara göre değişmektedir. Sadece üçüncü tekil şahıslarda ‘has’ kullanılmakta, diğer kişilerde ‘have’ kelimesi kullanılmaktadır.

Cümle yapısında görüldüğü üzere fiilin üçüncü hali kullanılmaktadır. Geçmiş zamanda fiillerin ikinci hali kullanılırken, yakın geçmiş zamanda fiilin üçüncü hali kullanılmaktadır. Bu da fiillerin üçüncü hallerinin bilinmesini gerektirmektedir. Bazı fiillerin ikinci ve üçüncü halleri aynı, bazılarının ise farklıdır. Bazı fiillerin üçüncü hallerini aşağıda inceleyelim.

cut-cut (kesmek)
begin-begun (başlamak)
break-broken (kırmak)
dig-dug (kazmak)
drink-drunk (içmek)
drive-driven (sürmek)
forbid-forbidden (yasaklamak)
give-given (vermek)

Yakın geçmiş zaman yapısını kullanmanın 2 nedeni vardır. Bunları örneklerle inceleyelim.

Geçmişte başlamış olan ve cümlenin kullanıldığı ana kadar süren durumları anlatmak

Örnek:
He has lived here for two years  O burada iki yıldır yaşıyor
I have known her since I was a child  Onu çocukluğumdan beri tanıyorum
   
Daha yeni sona ermiş durumları anlatma

Örnek:
She has just left the house  Evi şimdi (henüz) terk etti
I have just arrived to the airport  Havaalanına yeni vardım
We have done our homework  Ödevlerimizi yaptık


Sizde Düşüncelerinizi Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>